Historia

Historia Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Stanisława Żółkiewskiego

 • w 1907 r z inicjatywy biskupa Kościoła ewangelicko - Augsburskiego dr Juliusza Burshe powstała szkoła zbiorcza jednoklasowa 4 oddziałowa z 1 nauczycielem - Juliuszem Sauterem;
 • W latach 1907 - 1913 znajdowała się przy ul. Pięknej w wynajętym od p.Teliszewskiego;
 • Pierwsze rozpoczęcie roku odbyło się 25.IX.1907r o godz. 1600 , zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 30.IX.1907 r. Uczestniczyło w nich 59 uczniów (31 chłopców, 28 dziewcząt; 36 osób wyznania rzymsko katolickiego, 23 Ewangelicko - Augsburskiego);
 • 14.VII1913r przeniesiono ją do własnego budynku "zborowego" przy ul. Topolowej. Było już 224 uczniów - 135 chłopców, 89 dziewcząt.
 • 1 VIII.1920r upaństwowiono ją jako 7 klasową Publiczna Szkołę Powszechną w Pruszkowie na Topolówce.
 • Od 1VIII. 1920r do 1935r Zarząd Miejski dzierżawił budynek od Zboru. Kierownikiem szkoły był p. Juliusz Sauter;
 • 22.IV.1921 r szkoła otrzymała imię Stanisława Żółkiewskiego;
 • 1.VII.1941r - 17.I.1945r budynek przejęły władze niemieckie (okupanta). Szkoła w tych latach mieściła się na terenie szpitala Tworkowskiego.
 • IX,1945r dyrektorem zostaje p. Henryk Dajczer;
 • W I.1958r oddzielono 4 oddziały tworząc szkołę Nr 8;
 • W 1963r szkoła znajdująca się w czerwonym budynku zmieniła dyrektora. Zostaje nim p.Helena Bujalska (później Nowowiejska);
 • W 1965r połączono dwie sąsiadujące szkoły powszechne (SP1 i SP2) w jedną mieszczącą się nadal w dwóch budynkach, pozostawiając jej Nr1.

 

Historia Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Józefa Piłsudskiego

 • W 1915r władze miejskie utworzyły 3 szkoły publiczne jednoklasowe. Jedną z nich na terenie szpitala Tworkowskiego. W 1916r przeniesiono ją na ul. Szkolną.
 • W 1919r upaństwowiono te szkołę przenosząc na ul.6 sierpnia 16 (aktualnie Bohaterów Warszawy 11) do budynku nabytego przez magistrat m. Pruszkowa na stały lokal dla szkoły przejmując i przemianowując na Publiczną Szkołę Powszechną. Powszechna kancelaria cywilna Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego wyraziła zgodę na nazwę "Publiczna Szkoła Powszechna im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie".
 • VI.1921r pierwsi absolwenci kończą szkołę,
 • 22.III.1931r uroczyście poświęcono nowy sztandar szkoły;
 • 4.I.1933r występ chóru szkolnego, zespół muzyczny pod batutą p. Wasiaka wystapił w Polskim Radio;
 • 1.IX.1939r (pierwszy dzień wojny) bomba niemiecka uszkodziła budynek;
 • X.1939r po naprawie budynku rozpoczęto rok szkolny;
 • 10.IV.1940r Niemcy zmuszają do opuszczenia budynku szkolnego. Szkoła 9 - krotnie zmienia lokalizację nie przestając funkcjonować (częściowo jako tajne nauczanie);
 • III.1946r powrót szkoły do własnego budynku (białego);
 • IX.1949r zachorował wieloletni dyrektor szkoły p. Gize. Obowiązki przejmuje p. Młodzińska;
 • Dołączenie Szkoły Powszechnej nr 3. Obowiązki kierownicze pełni p. Wąsewiczowa;
 • 5.XII.1950r kierownictwo przejmuje p. Królikowska;
 • 1950/51r Komitet Rodzicielski urządził świetlicę w wolnostojącym budynku od strony ul. Pięknej i zradiofonizował szkołę;
 • 1953r kierownikiem szkoły zostaje p. Władysław Rosiński;
 • 1954r Komitet Rodzicielski rozpoczyna starania o nowy budynek dla szkoły;
 • I.1958r przeniesiono część oddziałów do nowo utworzonej Szkoły Podstawowej Nr8;
 • IX.1958r kierownictwo szkoły obejmuje p. Helena Świątek;
 • 1.IX.1960r dołączono 4 oddziały szkoły Nr2;
 • 1.IX.1965r całkowicie połączono Szkoły Nr1 i Nr2, ale nadal funkcjonują w dwóch budynkach po przeciwnych stronach ulicy;
 • 1965r rozpoczyna się szkoła 8 klasowa;
 • 1.IX.1968r dyrektorem zostaje p. Andrzej Rybicki;
 • 1.IX.1969r nowym dyrektorem zostaje p. Tadeusz Mościński;
 • 1.IX.1968r dyrektorką p. Alicja Sułek;
 • 1.IX.1976r znów zmian na stanowisku dyrektora p. Janina Gralewska;
 • 1.IX.1985r dyrektor spoza szkoły p. Krzysztof Kalukiewicz;
 • 1986-1988r remont zabezpieczający białego budynku, wprowadzający centralne ogrzewanie zamiast pieców kaflowych, skanalizowane toalety w miejsce sławojek. W tym czasie zajęcia szkolne odbywają się w budynku czerwonym;
 • 1988r rozpoczęto remont i rozbudowę czerwonego budynku. Szkołę przeniesiono do białego budynku;
 • 1989r wstrzymano roboty ze względów finansowych;
 • 1990r odzywa się właściciel terenu przy ul. Topolowej Kościół Ewangelicko - Augsburski i rozpoczyna starania o zapłatę za swój teren;
 • 12.V.1990r.przywrócono imię szkole (zniknęło ono niepostrzeżenie z dokumentacji w latach 50 - tych);
 • 1992r wymiana okien w białym budynku;
 • 1.VII.1996r p. Kinga Kalukiewicz zostaje dyrektorem (1 - szy raz z konkursu);
 • III.1997r wykupił działkę od Zboru wojewoda warszawski i przekazał Miastu Pruszków;
 • 12.V.1999r odbyła się uroczystość 80 lecia szkoły i nadania imienia ( z około 40 letnią przerwą);
 • VIII.2001r ponownie rozpoczęto budowę budynku dla Szkoły Podstawowej Nr1;
 • 2.IX.2002r przekazano społeczności dzielnic Tworki, Malichy nowy i nowoczesny budynek szkolny;
 • 17.XII.2002r uroczystość utworzenia (po wieloletniej przerwie) drużyny harcerskiej, nadanie imienia "Drużyna koedukacyjna im. Józefa Piłsudskiego" i otwarcie harcówki.
 • 1.IX.2002r Zastępcą zostaje p. Anna Falandysz.
 • 1.IX.2003r zmiana na stanowisku wicedyrektora – p.Ewa Nowicka.
 • X.2003r oddanie do użytku nowych boisk szkolnych.
 • 11-12.V.2005r uroczystość 90-lecia istnienia Szkoły Powszechnej / Podstawowej Nr1 w Pruszkowie.
 • 1.IX.2006r nowym dyrektorem zostaje p. Ewa Nowicka; zastępcą p. Jadwiga Wójcik.

 

Dyrektorzy

1915 - 1919 – 1950

Zygmunt Gize

1968 – 1969

Andrzej Rybicki

1950 – 1956

Czesława Królikowska

1969 – 1975

Tadeusz Mościński

1956 – 1958

Władysław Rosiński

1975 – 1976

Alicja Sułek

1907 – 1940 

Juliusz Sauter

1976 – 1985

Janina Gralewska

                              1940 - 1943

                           Piotr Rzeszowski

1985 – 1996

Krzysztof Kalukiewicz

                              1943- 1963

                            Henryk Dajczer

1996 – 2006

Kinga Kalukiewicz

          1963 - 1965

            Helena Bujalska - Nowowiejska

2006 - 

Ewa Nowicka

                         1958 - 1965 - 1968

                            Helena Świątek

 

 

 

Wymieniamy linki z:
Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka