Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego plugina obsługującego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Aktualności


Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SZKOŁY

PRZEZ UCZNIÓW KLAS VI

  w dniu

23 czerwca 2016r. o godz. 18.00


Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO,

które obędzie się w dniu 24 czerwca 2016r.

 dla klas I-II o godzinie 9.00

 dla klas III-V o godzinie 10.00


Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

 

14 czerwca 2016 r. o godz. 18.00

w Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie

odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci,

które od 1 września 2016r.

rozpoczną naukę

w oddziale przedszkolnym i w klasie pierwszej

 

Ewa Nowicka

Dyrektor szkoły

 


Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

2016.02.01 1% podatku
 

Szanowni Państwo i Przyjaciele Szkoły

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie naszej szkoły

Bardzo prosimy o dalsze wsparcie i przekazanie

 1% podatku za rok 2015

Podajemy NR KRS 0000207472

 oraz

NR IDENTYFIKATORA  Szkoły Podstawowej Nr 1

  pod jakim jesteśmy zarejestrowani  130046


Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

    Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami ustawy o systemie oświaty (ustawa z dn. 29 grudnia 2015r.) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.35) w systemie edukacji naszych dzieci wprowadzono nastepujące zmiany:   

OBOWIĄZEK SZKOLNY dla dzieci 7-letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

  Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7. roku życia.

  Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

  Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do klasy pierwszej. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.

 

PONOWNE ZAPISANIE dziecka do klasy I lub II

  Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

 KLASY I

  Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców, kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie prowadzone podstępowanie rekrutacyjne.

 KLASY II

  Dzieci urodzone w I połowie 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

 

UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

  Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

 

    W związku z powyższym proszę o podjęcie decyzji, czy Państwa dziecko będzie w przyszłym roku szkolnym kontynuowało naukę w klasie I, w klasie II.

Wniosek w tej sprawie proszę złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 31 marca 2016r.

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.


 

Wniosek do pobrania o kontynuacji nauki w klasie I i II znajdują się w zakładce "Pliki do pobrania" (menu po lewej stronie).  

 


Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

Wymieniamy linki z:
Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka